Učební obor prodavač

3042

Pokud vaše dítě končí základní školu a rozhoduje se, který učební obor si vybere, tak vám nabízíme možnost vybrat si učební obor prodavač, který je vhodný nejen pro dívky, ale i pro chlapce. Je to tříletý učební obor, který je zakončen vykonáním závěrečných zkoušek a obdržení výučního listu.

Po složení závěrečných zkoušek se absolventům nabízí další možnost a tou je studium na střední škole, které je ukončeno maturitní zkouškou. Pokud má vaše dítě zájem o tento učební obor, tak navštivte K-TV středisko praktického vyučování s.r.o. Tato škola nabízí kvalitní vzdělávání a profesionální přístup.

Učební obor prodavač může mít různé druhy zaměření. Absolventi tohoto učebního oboru mají rozděleno vyučování na teoretické vyučování a praktickou výuku. Teoretické studium probíhá ve školách a praxe je zajišťována v prodejnách nebo prodejních odděleních obchodních domů nebo obchodních center. Během tříletého studia si studenti osvojí dovednosti a znalosti například v samotném prodeji, příjmu zboží, v aranžování zboží a účetnictví. Dále se studenti učí používat moderní technologie, které souvisí například s příjmem a nákupem zboží nebo skladovou evidencí. Učí se také základy informatiky a používání počítačů v praxi. Samozřejmostí je studium cizího jazyka. Pokud absolvent tohoto učebního oboru může svému budoucímu zaměstnavateli nabídnout jazykovou vybavenost, tak je to pro něj velká výhoda při získání zaměstnání. Další informace naleznete na prodavac.com.

V případě se studenti po absolvování tříletého učebního oboru prodavač a získání výučního listu rozhodnou již dále ve studiu nepokračovat a nezvýšit si tak svoji kvalifikaci, tak nastoupí do pracovního procesu a nemají problém se získáním pracovního místa.

Pokud se absolventi učebního oboru prodavač rozhodnou dále studovat na střední škole a složí maturitní zkoušku, tak mají samozřejmě větší možnost uplatnění na trhu práce a mohou zastávat například místo vedoucího prodejny.