Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče

1729

Dopravně psychologickému vyšetření se musí podrobit řidiči, kteří žádají o navrácení řidičského průkazu. Jsou to hlavně vybodovaní řidiči nebo řidiči, kterým byl udělen zákaz řízení motorových vozidel. Dále dopravně psychologické vyšetření musí absolvovat řidiči z povolání nebo například budoucí učitelé v autoškolách. V současné době možnost dopravně psychologického vyšetření pro řidiče nabízí již řada autoškol. Mezi špičky ve svém oboru patří Autoškola Telos, s.r.o., která se stala držitelem živnostenského oprávnění v oblasti Psychologického poradenství a diagnostiky. Autoškola spolupracuje s akreditovaným dopravním psychologem. Více informací získáte na autoskolatelos.cz

Vyšetření, které je určeno pro jednotlivce, trvá asi 2 hodiny. Skupinové vyšetření trvá déle a délka závisí na počtu účastníků ve skupině.  Na začátku jsou účastníci informováni o tom, jak bude vyšetření probíhat a jsou jim vysvětleny i další organizační záležitosti. Samotné psychodiagnostické metody mohou být rozděleny do těchto částí:

Anamnestický rozhovor je zaměřen na získání informací o dosavadním průběhu života účastníka vyšetření.

Vyšetření za účelem zjištění rozumových funkcí se provádí pomocí výkonových testů. Zde se sleduje, na jaké úrovni jsou rozumové schopnosti účastníka vyšetření. Těmito schopnostmi se rozumí paměť, intelekt, postřeh, pozornost, správnost rozhodovacích procesů, psychomotorické tempo a samozřejmě orientace v náročnějším strukturovaném prostředí. Neméně důležité je vyhodnocení kvantity a kvality odvedeného výkonu zkoušeného.

Vyšetření osobnosti účastníka je prováděno pomocí osobnostního dotazníku. Zde jsou zjišťovány osobnostní předpoklady. Těmi jsou temperament, charakter člověka a také jeho postoje. Tyto osobnostní předpoklady hrají velkou roli při bezpečném řízení motorového vozidla.

Přístrojová zkouška se provádí přístrojovou psychodiagnostickou metodou, která umožňuje posoudit například procesy rozhodování, adaptaci, pružnost, rychlost, pozornost nebo kvalitu psychomotorické koordinace.

Po absolvování dopravně psychologického vyšetření obdrží zkoušený zprávu s výsledky.

Dopravně psychologické vyšetření je náročné, ale řidiči se ho nemusí obávat. Celková úspěšnost tohoto vyšetření je velká. Většina řidičů bývá úspěšná. Důležité je, aby účastníci vyšetření byli v dobrém fyzickém a psychickém stavu. V případě nemoci se doporučuje přeložit termín vyšetření.