Pražská gymnázia – které vybrat?

3994

Gymnázium je střední škola, která poskytuje studentům všeobecné vzdělávání, které je zakončeno maturitní zkouškou. Hlavním úkolem gymnázií je připravit studenty na přijímací zkoušky na vysoké školy nebo vyšší odborné školy. V ČR je mezi žáky základních škol studium na gymnázium celkem populární. Pokud žáci nejdou studovat na gymnázium, tak mají možnost studia na střední odborné škole nebo středním odborném učilišti.

V Praze existuje mnoho gymnázií, která se mohou pyšnit špičkovým vzdělávacím systém. Vedle státních gymnázií jsou to také soukromá gymnázia. Na státních gymnáziích získají studenti vzdělání zdarma a naopak finanční dostupnost soukromých gymnázií se může hodně lišit.  Některá gymnázia jsou jen čtyřletá a jiná nabízí pro své studenty i víceleté studium jako je osmileté nebo šestileté. Kvalitní školní vzdělávací program například nabízí Gymnázium prof. Jana Patočky, které se nachází v centru Prahy. Tato škola klade velký důraz na studium jazyků. Více informací naleznete na gpjp.cz

V Praze mají mladí lidé možnost studovat na gymnáziích, kde se předměty vyučují v cizím jazyce. Studium na těchto školách je pak zakončeno mezinárodně uznávanými zkouškami. Bohužel tato gymnázia nejsou pro všechny finančně dostupná. Několikaleté studium přijde na statisíce korun.

Hlavní město nabízí žákům základních škol možnost studovat na gymnáziích, která nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků jako je angličtina, němčina, francouzština nebo španělština. Na těchto gymnáziích jsou ve vyšších ročnících některé další předměty, jako je matematika, fyzika, chemie, přírodopis nebo zeměpis vyučovány v cizím jazyce. Na školách se pořádají výměnné zájezdy do států, jejichž jazyk se studenti učí. Absolventi víceletých gymnázií s rozšířenou výukou cizího jazyka mohou dále studovat na prestižních zahraničních univerzitách např. ve Velké Británii nebo dalších zemích. Jejich pracovní uplatnění v České republice nebo i v zahraničí díky dosaženému jazykovému vybavení se mnohonásobně zvyšuje.

Pokud kladete důraz na kvalitní vzdělávání vašich dětí, tak zvolte některé pražské víceleté gymnázium. Vaše děti díky dosaženému vzdělání získají větší možnost uplatnění se na trhu práce u nás. Mnoho absolventů buduje úspěšnou kariéru také mimo Českou republiku.