Pro koho je vhodné osmileté gymnázium

2431

Uvažujete o tom, zda je vhodné pro vaše dítě osmileté gymnázium, na které se nastupuje již po absolvování 5. třídy základní školy?

Osmiletá gymnázia slouží k tomu, aby se v nich vzdělávaly děti, které mají nadprůměrné schopnosti a dají jim možnost, aby rozvinuly svůj potenciál. Na děti jsou zde kladeny vyšší nároky a to na výkon i na samostatnost. Děti jsou motivovány k učení a dosažení výborných výsledků díky vyšší konkurenci. Znalosti, které získají na osmiletém gymnáziu, jsou širší a hlubší než je tomu na běžné základní škole. Studenti jsou nadprůměrní a profesoři nemusí brát ohledy na slabší žáky. Samozřejmě je zde otázka, zda je to vhodné pro každé dítě, které nadprůměrné schopnosti má.

Důležité je uvědomit si, zda je vaše dítě dostatečné emočně a sociálně vybaveno, aby po absolvování 5. třídy základní školy zvládlo, tak velkou změnu. Také musí zvládnout vysoké nároky gymnázia na učení a samostatnost.

Osmiletá gymnázia jsou vhodná pro děti, které nejsou dostatečně stimulovány na základní škole a prahnou po hlubších znalostech. Jedním z prestižních pražských gymnázií je Gymnázium prof. Jana Patočky, které se nachází v centru Prahy.

Rodiče si musí objektivně uvědomit, zda je pro jejich dítě studium na osmiletém gymnáziu vhodné. Musí také objektivně zhodnotit studijní výsledky svého dítěte a poradit se odborníkem tedy s třídní učitelkou nebo učitelem na základní škole, zda je jejich dítě studijní typ a nebude se na gymnáziu trápit.  V neposlední řadě se rodiče musí zeptat svého dítěte, zda o přechod na osmileté gymnázium stojí a bude to pro něj krok správným směrem.

Pokud svoje dítě na osmileté gymnázium po absolvování 5. třídy základní škole nedáte a vyčkáte, jak se vaše dítě bude vyvíjet dále, tak je zde možnost přejít na šestileté gymnázium po absolvování 7. třídy základní školy nebo na čtyřleté gymnázium po absolvování devítileté školení docházky. Je jen na vás zda necháte vaše dítě ještě dovyvinout, aby získalo emoční stabilitu a rozvinulo další sociální dovednosti nebo usoudíte, že vaše dítě je dostatečně vyzrálé po všech stránkách, aby zvládlo přechod na osmileté gymnázium a bylo tam spokojené. Více informací o studiu na osmiletém gymnáziu naleznete zde gpjp.cz