Svět Jiřího Muchy a jeho přátel

1591

K nedožitým stým narozeninám Jiřího Muchy se na jaře tohoto roku konala výstava „Svět Jiřího Muchy a jeho přátel“ a to ve dnech od 10. března 2015 do 26. dubna 2015.

Jiří Mucha byl výrazná postava české kultury. Byl synem Alfonse Muchy, malíře a grafika. V dětství a dospívání hodně cestoval. Žil doma, ale také v zahraničí. Studoval na gymnázium v Praze, které v roce 1934 zakončil maturitní zkouškou. Poté nastoupil na vysokou školu v Praze, kde studoval medicínu. Také studoval ve Francii a to v Paříži na Sorboně. Když začala 2. světová válka, tak pobýval ve Francii. Během války pracoval jako válečný zpravodaj. Po skončení války se zabýval novinařinou. V roce 1951 byl odsouzen za špionážní činnost v inscenovaném procesu. V roce 1955 byl propuštěn a pracoval jako překladatel z anglického jazyka a také jako scénárista. V 60. letech patřil mezi významné spisovatele.

Výstavu pořádala Galerie Millenimu, která se nachází na Malé Straně. Galerie byla založena v roce 2001. Má dlouholeté a bohaté zkušenosti právě s organizováním výstav. Více informací naleznete na gallerymillennium.cz

Návštěvníci výstavy mohli shlédnout kolekce dobových literárních a výtvarných artefaktů, které měly připomenout atmosféru kulturního života v době, kdy Jiří Mucha žil. Výtvarná část výstavy byla zaměřena hlavně na portréty Jiřího Muchy. Na výstavě byla k vidění díla jeho otce Alfonse Muchy a dále pak Vratislava Hlavatého, Rudolfa Kundery nebo Antonína Sládka. Dále také fotografie Jiřího Muchy a to z doby, kdy pracoval za války jako válečný korespondent. K vidění byly fotografie z Muchova osobního života. Návštěvníci si mohli prohlédnout dobové dokumenty a Muchovu korespondenci nebo jeho literární tvorbu.

Řada exponátů byla zapůjčena společností Mucha Foundation, která se také na přípravě výstavy „Svět Jiřího Muchy a jeho přátel“ podílela. Ostatní artefakty byly zapůjčeny ze soukromých sbírek. Tyto sbírky patří především jeho rodině a některé jeho přátelům. Jako součást výstavy byly rozhovory s jeho přáteli. K těm patří Vratislav Hlavatý, A. J. Liehmen nebo Ivan Klíma.