Bezpečnost práce a požární ochrana

1571

Bezpečnost práce a požární bezpečnost průmyslových podniků je důležitým souborem opatření zajišťujících ochranu zdraví průmyslových pracovníků. Tato pravidla jsou vytvářena a schvalována zvláštními komisemi, jejichž činnost je zaměřena na prevenci úrazů na pracovištích.

Zákoník práce je mimořádná kolekce bezpečnostních pravidel. Zaměstnanec se je musí naučit, aby přesně poznal všechny požadavky na svou práci a minimalizoval šanci na nehodu, protože k většině nehod dochází právě kvůli nevědomosti.

Úkoly a cíle

V zájmu zajištění bezpečné práce všech zaměstnanců společnosti, ochrany jejich zdraví a života je třeba přijmout řadu opatření:

 • formovat práce zajišťující organizaci požární bezpečnosti;
 • vytvářet podmínky vedoucí k asimilaci všech bezpečnostních předpisů pracovníky;
 • rozvíjet a podporovat kompetence zaměstnanců a vedoucích pracovníků;
 • přísné provádění pravidel stanovených ve schválených předpisech;
 • jasně rozdělit odpovědnosti zaměstnanců a nadřízených;
 • dodržování požárních bezpečnostních předpisů.

Tyto cíle musí bez výjimky plnit všichni zaměstnanci podniků.

Požadavky na vytvoření bezpečných pracovních podmínek na pracovišti

Zaměstnavatel je povinen vypracovat interní regulační dokumenty, provádět briefingy a testy znalostí v souladu s požadavky zákona, informovat zaměstnance o všech okolnostech, na kterých závisí bezpečnost práce.

Zaměstnavatel je rovněž povinen vytvořit bezpečné pracovní podmínky pro zaměstnance.

Za tímto účelem je stanoven soubor požadavků:

 • dodržení lhůt pro pravidelné opravy a údržbu zařízení
 • dodržování požadavků na požární a elektrickou bezpečnost při vybavování výrobních a kancelářských prostor
 • instalace nezbytných ochranných zařízení a konstrukcí
 • zajištění dostatečného osvětlení, větrání, udržování optimálních teplotních podmínek na pracovišti
 • včasné odstranění prachu a průmyslového odpadu
 • poskytovat pracovníkům ochranný oděv a obuv
 • poskytovat zaměstnancům příslušné bezpečnostní pokyny
 • vytvoření poplašných systémů atd.